Graf isch ontwerp

Is papier als informatiedrager

nog wel relevant?

Papier hier ...

Huidige technologieën bieden ontwerpers, de mogelijkheid, data op een andere wijze vorm te geven dan met de 'beperkingen' van het papier.

 

Papier is echter als informatiedrager, als verpakking een relevant product. Mits slim ingezet, levert het een significante bijdrage aan uw communicatie.

 

Naast auditieve en visuele waarnemingen is fysiek contact met organisch materiaal (tastzin) een aanvullend instrument.

 

Contact met Stilus-go  >>

Opdrachtgevers

Contact

Start

Bel ons: 06 511 40 629

'zónder letters, geen twitter'

Tekstproductie

• Redactioneel

• SEO/Web

• Campagne

• Vertalen

 

 

Contact:

Stilus grafisch ontwerp bno

Berg en Dalseweg 130

6522 BX Nijmegen

The Netherlands

+31(0)6 511 40 629

+31(024 3243446

Kvk Nijmegen 09126998

Btw NL0593.65.547.B01

 

Ontwerp + webtechniek / Fotografie / Tekst : Stilus-go bno, Ton Lukassen  |  Editing: Tekstmakerij, Mariët Haverkamp

Afspraak maken:  024 324 34 46