Graf isch ontwerp

Is papier als informatiedrager

nog wel relevant?

Papier hier ...

Huidige technologieën bieden ontwerpers, de mogelijkheid, data op een andere wijze vorm te geven dan met de 'beperkingen' van het papier.

 

Papier is echter als informatiedrager, als verpakking een relevant product. Mits slim ingezet, levert het een significante bijdrage aan uw communicatie.

 

Naast auditieve en visuele waarnemingen is fysiek contact met organisch materiaal (tastzin) een aanvullend instrument.

 

Contact met Stilus-go  >>

Opdrachtgevers

Contact

Start

Bel ons: 06 511 40 629

'zónder letters, geen twitter'

Ontwerp + webtechniek / Fotografie / Tekst : Stilus-go bno, Ton Lukassen  |  Editing: Tekstmakerij, Mariët Haverkamp

Afspraak maken:  024 324 34 46